Homepage

Independent Welding Consultants Register (IWCR)
The Real Welding Experts!
Stichting Independent Welding Consultants Register

Historie

In 2011 heeft een groep van zelfstandige Nederlandse lastechnici heeft de Stichting Independent Welding Consultants Register “IWCR” opgericht om het kwaliteitsniveau van de zelfstandige lastechnici beter te kunnen waarborgen middels een keurmerk.

Independent Welding Consultants Register is een Nederlandse Stichting van lastechnici die opereren op het niveau van International Welding Engineer.
Alle deelnemers zijn zelfstandige lastechnici  met ervaring in de industrie

Doelstelling Stichting

De stichting heeft ten doel op het gebied van de lastechniek:

Een kwaliteitskeurmerk in stand te houden voor onafhankelijke lasexperts

De ontwikkelingen in het vakgebied met name op het terrein van regelgeving te volgen en bespreekbaar te maken

Contacten ter ondersteuning daarvan te bevorderen

Benchmarking aan de hand van criteria van de stichting

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

Het publiceren van een register van onafhankelijke lasexperts die aan de keuringscriteria voldoen.
Het organiseren van bijeenkomsten op vaktechnisch gebied.
Het onderhouden van een website van de stichting.

Privacy

Onder constructie.

Volgende vergadering:

Datum volgende vergadering 16-10-2018 om 15:00 uur.
Locatie:
Hotel Gorinchem
Van Hogendorpweg 8-10
4204 XW Gorinchem

Aanmelden voor deelnemerschap

Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier IWCR Aanmelding